Vetropark “Alibunar 1”, ukupnog kapaciteta 9 MW počela je sa probnim radom krajem oktobra meseca tekuće godine. Elektrana će proizvoditi oko 27 GWh. Vlasnik projekta je kompanija Balkan Electric doo Vršac, koju je naša grupacija od osnivanja do dobijanja građevinske dozvole vodila, a 2022. godine prepustila Slovenačkom investitoru, kompaniji Rudis doo Trbovlje.

Vetroturbine su povezane sa postojećom trafostanicom 20 kV "Alibunar mini", udaljenom oko 1.000 metara preko zajedničkog SN rasklopnog uređaja i kablova.

Vrednost investicije iznosi 15,5 mil EUR. Investicija je većim delom - 75% finansirana po osnovu kredita sa rokom dospeća od 15 godina kod Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, a učešće kompanije RUDIS iznosi 25% vrednosti investicije.

Izuzetno smo ponosni na ovaj projekat i verujemo da će projekat “Alibunar 1” povećati energetsku sigurnost Republike Srbije i ubrzati proces energetske tranzicije.