MFG predstavlja grupaciju firmi okupljenih i osnovanih od strane porodice Matić. Ono po čemu se MFG ističe jeste spoj tradicionalnog i modernog poslovanja, gde poštujući sve visoke norme modernog biznisa, ne zaboravljaju na tradiciju svojih predaka i dobro gostoprimstvo i prijateljske manire koji se gaje.

Prvi preduzetnički koraci zabeležni su 1928. godine, kada naš predak Branko Radulovac osniva trgovačku radnju u Vršcu. Razvojem svog poslovanja, 1931. godine dobija dodatno uverenje da može slobodno vršiti prodaju svih vrsta soli za ljudsku i stočnu hranu na sitno. Insistirajući na pružanju maksimalne usluge svojim mušterijama Branko je pažljivo birao svoje zaposlene i šegrte sa posebnim akcentom da mušterijama pruži podršku na svim jezicima koji su se tada govorili u Vršcu, a to su osim Srpskog bili i Nemački, Rumunski, Mađarski i Romski jezik. 

Svoj vrhunac poslovanja dostiže u vremenu kasnih 30ih godina XX veka, kada u svom vlasništvu ima tri trgovine koje vodi zajedno sa svojom suprugom i biva jedan od uglednih članova Društva trgovaca Srbije i Jugoslavije.

Porodičnu preduzetničku tradiciju nastavlja Branislav Matić, koji je preduzetnik od 1990. godine. Kroz više od 30 godina preduzetničkog rada, najvećih uspeh zabeležio je u spoljnoj trgovini i trgovini građevinskim materijalom na čemu je radio do kraja prve decenije XXI veka.

Sredinom prve decenije XXI veka osniva Energowind doo sa ciljem razvoja i eksploatacije vetroparkova u Srbiji. Svojim osnivanjem Energowind je ujedno bio jedna od prvih kompanija u Srbiji kojoj su obnovljivi izvori energije bili primarna delatnost. U toku 2007-2008. godine, kompanija potpisuje ugovore o saradnji u oblasti OIE sa lokalnim samoupravama Vršac, Plandište, Alibunar i Bela Crkva.

Nakon perioda preliminarnih odabira lokacija i uvida u arhive meteoroloških podataka za područje šireg regiona Južnog Banata, kompanija početkom 2008.-e godine određuje povoljne lokacije za početak merenja i podiže dva merna stuba visine 60 metara. Nakon dobijenih konačnih mernih rezultata i izrade prvih studija energetskog potencijala za odeređene interesne lokacije od strane referentnih evropskih meteoroloških kuća, kompanije svoju prvu lokaciju za izgradnju vetroparka definiše na teritoriji opštine Plandište. Energowind 2010.-e godine osniva ćerku kompaniju Wind Park Plandište d.o.o., sa jedinstvenim ciljem razvoja vetroparka na teritoriji opštini Plandište. U cilju izrade verifikacije i korelacije dobijenih mernih podataka sa mernih lokacija sa parametrima vetra na lokaciji predvidjenoj za izgradnju budućeg vetro parka, kompanija Wind Park Plandište, početkom 2011. godine podiže merni meteorološki stub visine 125 metara, jedan od prvih u Srbiji. Paraleleno sa pribavljanjem preostale projektne dokumentacije, sa ovog mernog stuba se prikupljaju merni podaci čijom verifikacijom se potvrđuju pozitivni rezultati sa prethodno izmerenih lokacija. Dodatne studije energetskog potencijala i odabir konačnih konfiguracija vetroturbina, bile su neophodan korak ka kompletiranju projektne dokumentacije ka pribavljanju lokacijske i građevinske dozvole. Građevinska dozvola za vetropark Plandište nazivne snage 102MW je dobijena 2012. godine, a kompletan projekat je prodat kompaniji NIS 2013.godine. Nakon prodaje vetroparka Plandište, Energowind osniva nove firme koje, po principu jedna kompanije jedan projekat, nastavljaju samostalni razvoj projekata vetroparkova na lokacijama navednih interesnih opština.

Od 2022. godine, porodična grupacija posluje pod brendom MFG, nastavljajući preduzetničku tradiciju a prateći sve savremene tokove modernog biznisa.


Naša misija i vizija

Naša misija

Sa željom za stalnim razvojem stvaramo kompanije i projekte koje unapređuju zajednicu u kojoj radimo i postojimo.

Naša vizija

Da nas naši zaposleni, partneri i klijenti prepoznaju kao kompanija karakteritičnu po svojim VREDNOSTIMA:

  • INOVATIVNOSTu svim sverama poslovanja
  • SPOJ TRADICIONALNOG I MODERNOG POSLOVANJA je nešto na čemu insistiramo u radu sa našim zaposlenima, partnerima i klijentima
  • BRIGA O LJUDIMA je osnov za naš razvoj

Naš tim

Borivoje Matić

Borivoje Matić

Izvršni direktor
Branislav Matić

Branislav Matić

Predsednik
Miroslav Kopečni

Prof. dr Miroslav Kopečni

Tehnički direktor

Naše divizije

Tokom svog rada razvili smo poslovanje MF Grupe na nivou više divizija. Ključna divizija na kojoj baziramo naše poslovanje jeste energetika, a divizije na kojoj radimo na razvoju jesu poljoprivreda i podrška (IT sektor).