Predsednik MF grupacije, gospodin Branislav Matić, 2005. godine osniva kompaniju Energowind d.o.o. Zajedno sa prof dr Miroslavom Kopečnim, vođeni su vizijom razvoja i eksploatacije vetroparkova u Srbiji. Svojim osnivanjem Energowind je ujedno bio jedna od prvih kompanija u Srbiji kojoj su obnovljivi izvori energije bili primarna delatnost. U toku 2007-2008. godine, kompanija potpisuje ugovore o saradnji sa lokalnim samoupravama Vršac, Plandište, Alibunar i Bela Crkva.

Nakon perioda preliminarnih odabira lokacija i uvida u arhive meteoroloških podataka za područje šireg regiona, kompanija početkom 2008.-e godine određuje povoljne lokacije za početak merenja i podiže dva merna stuba visine 60 metara. Nakon dobijenih konačnih mernih rezultata i izrade prvih studija energetskog potencijala za odeređene interesne lokacije od strane referentnih evropskih meteoroloških kuća, kompanije svoju prvu lokaciju za izgradnju vetroparka definiše na teritoriji opštine Plandište. Energowind 2010.-e godine osniva ćerku kompaniju Wind Park Plandište d.o.o., sa jedinstvenim ciljem razvoja vetroparka na teritoriji opštini Plandište. U cilju izrade verifikacije i korelacije dobijenih mernih podataka sa mernih lokacija sa parametrima vetra na lokaciji predvidjenoj za izgradnju budućeg vetro parka, kompanija Wind Park Plandište, početkom 2011. godine podiže merni stub visine 125 metara. Paraleleno sa pribavljanjem preostale projektne dokumentacije, sa ovog mernog stuba se prikupljaju merni podaci čijom verifikacijom se potvrđuju pozitivni rezultati sa prethodno izmerenih lokacija. Dodatne studije energetskog potencijala i odabir konačnih konfiguracija vetroturbina, bile su neophodan korak ka kompletiranju projektne dokumentacije ka pribavljanju lokacijske i građevinske dozvole. Građevinska dozvola za vetropark Plandište nazivne snage 102MW je dobijena 2012. godine, a kompletan projekat je prodat kompaniji NIS GazpromNeft 2013. godine.