0
godina porodične
preduzetničke tradicije
0
MW
razvijenih vetroparkova
0
god iskustva u sektoru
obnovljivih izvora energije

MFG predstavlja porodičnu kompaniju sa jasnim ciljem dugoročnog održivog poslovanja u svim sferama delanja a sa posebnim akcentom na obnovljive izvore energije.

USLUGE